Angelique vd P

Senior Schrijvers | Amsterdam

Een levenslange fascinatie voor geschiedenis en dan met name het verhaal achter de geschiedenis, achter een gebouw, of vergeten verhalen uit archieven. Met mijn eigen bedrijf Verhalenschat vooral gespecialiseerd in Amsterdamse geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog waar ik verschillende publicaties over heb geschreven en gastelessen/lezingen over geef, maar zelf ben ik veel breder georiënteerd. Ik ben eigenlijk altijd bezig met het uitbreiden van mijn kennis door lezen, documentaires en reizen.
Angelique is schrijver voor StoryTerrace, interviewt onze klanten en brengt hun verhalen tot leven in een boek. Hieronder lees je een autobiografische anecdote om haar beter te leren kennen.

Spons

Schrijf iets over jezelf… dat is misschien nog wel een van de moeilijkste vragen die je zou kunnen krijgen. Want wat schrijf je? Wat kies je uit? Wat is nou het meest herkenbaar voor wie ik ben? Is het dat mijn meest kenmerkende foto van nu is waarin ik een felgekleurd pak op een fel gekleurd dekbed sta voor een oude kaart van Amsterdam en een kast vol geschiedenisboeken? Want die schijnbare paradox laat in een beeld zien waar ik voor sta (letterlijk en figuurlijk) en dat is namelijk het tot leven brengen van geschiedenis en anderen daarmee te inspireren. Of is het dan misschien dat ik altijd heel graag een kinderboek heb willen schrijven over Amsterdam en het toen gewoon gedaan heb? Of is het misschien de anekdote dat ik als jong meisje bijna uit het Paleis op de Dam werd gezet omdat ik heel snel even een antieke stoel aan moest raken. Gewoon uit onbedwingbare nieuwsgierigheid, die er nog steeds is. Of is het misschien dat ik als basisschoolleerlinge andere kinderen achterna zat met een boek over Pompeï of Pyramides? Niet alleen omdat ik zelf een onstilbare honger heb naar kennis en alles als een spons opneem, maar ook omdat ik blijkbaar toen al de waarde zag van het delen van verhalen. Of is het misschien dat ik op diezelfde basisschool gefascineerd raakte van een geheime deur en een verhaal over onderduikers en dat jaren later mocht onderzoeken, het verhaal waar bleek te zijn, en ik dat mocht delen met de kinderen van nu? Of is het misschien juist de combinatie van al deze dingen? Want wie is er nou samen te vatten in slechts 1 verhaal…

Begin uw samenwerking met Angelique vd P vandaag!
Neem contact op